Warning: include_once(/home/u734994436/public_html/mati/nharj/pealdis.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kalev/public_html/voistlused_16_17.php on line 15

Warning: include_once(): Failed opening '/home/u734994436/public_html/mati/nharj/pealdis.php' for inclusion (include_path='.:') in /home/kalev/public_html/voistlused_16_17.php on line 15
NUTISPORDI 2016/2017 HOOAJA VÕISTLUSTULEMUSED
 
I etapp
TIPPSPORT: VÕISTKONNAD   -1.kl   2.-3.kl   4.-5.kl   6.-7.kl   8.-9.kl   10.-12.kl. + eriti täiskasvanud  
RAHVASPORT: -1.kl   2.-3.kl   4.-5.kl   6.-7.kl   8.-9.kl   10.-12.kl. + eriti täiskasvanud  
 
II etapp
TIPPSPORT: VÕISTKONNAD   -1.kl   2.-3.kl   4.-5.kl   6.-7.kl   8.-9.kl   10.-12.kl. + eriti täiskasvanud  
RAHVASPORT: -1.kl   2.-3.kl   4.-5.kl   6.-7.kl   8.-9.kl   10.-12.kl. + eriti täiskasvanud  
 
I + II etapp
TIPPSPORT: VÕISTKONNAD   -1.kl   2.-3.kl   4.-5.kl   6.-7.kl   8.-9.kl   10.-12.kl. + eriti täiskasvanud  
RAHVASPORT: -1.kl   2.-3.kl   4.-5.kl   6.-7.kl   8.-9.kl   10.-12.kl. + eriti täiskasvanud  
 
Nutispordi 2016/2017 võistlushooaja ajakava
Nuti-Mati matemaatika linnaosa Rahvasport Tippsport
Tänava nimi Maja nimi Korrused
III etapp
E 9. jaan. - T 31. jaan. 8.-9. klass Arvutamine
Geomeetria
Algebra
Arvu ruutjuur
Tipp- ja kõrvunurgad, lähis- ja põiknurgad
Võrrandi lahendamine
1-3
1-3
1-3
1-4
1-4
1-4
E 9. jaan. - T 31. jaan. 6.-7. klass Algebra
Geomeetria
Mõõtmine
Sarnaste liikmete koondamine
Ringjoon ja ring
Kell
1-2
1-2
1-3
1-4
1-4
1-4
N 12. jaan. - R 3. veebr. 4.-5. klass Geomeetria
Arvutamine
Mõõtmine
Nurkade liigitamine ja suuruse määramine
Liitmine ja lahutamine
Kalender
1-3
1-3
1-2
1-4
1-4
1-3
N 12. jaan. - R 3. veebr. 2.-3. klass Arvutamine
Mõõtmine
Mõõtmine
Arvutamine ajaühikutega
Pikkusühikute teisendamine - naturaalarvud
Temperatuuri mõõtmine
1-2
1.
1.
1-3
1-2
1-2
E 16. jaan. - T 7. veebr. 1. klass Mõõtmine Temperatuuri mõõtmine 1 1-2
E 16. jaan. - T 7. veebr. Täiskasvanud
10.-12. klass
Algebra
Arvutamine
Mõõtmine
Viete'i teoreem
Täisarvude liitmine ja lahutamine
Pindalaühikute teisendamine
1-2
1-3
1-3
1-4
1-5
1-5
II etapp
E 21. nov. - T 13. dets. 8.-9. klass Teljestik
Arvutamine
Algebra
Funktsioonide graafikud I
Harilike murdude korrutamine ja jagamine
Sulgude avamine ja lihtsustamine
1-3
1-2
1-2
1-5
1-4
1-4
E 21. nov. - T 13. dets. 6.-7. klass Arvutamine
Arvud
Arvutamine
Protsendid
Liigmurd ja segaarv
Harilike murdude korrutamine ja jagamine
1-2
1-3
1-2
1-4
1-5
1-4
N 24. nov. - R 16. dets. 4.-5. klass Arvud
Geomeetria
Arvutamine
Jaguvustunnused
Ristküliku ümbermõõt ja pindala
Korrutamine ja jagamine
1-2
1-2
1-2
1-3
1-4
1-3
N 24. nov. - R 16. dets. 2.-3. klass Arvutamine
Algebra
Mõõtmine
Korrutamine ja jagamine
Tähe arvväärtuse leidmine
Kalender
1.
1-2
1-2
1-2
1-3
1-3
E 28. nov. - T 20. dets. 1. klass Arvutamine Liitmine ja lahutamine 1 1-2
E 28. nov. - T 20. dets. Täiskasvanud
10.-12. klass
Teljestik
Arvutamine
Arvutamine
Funktsioonide graafikud I
Arvutamine ajaühikutega
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine
1-3
1-3
1-3
1-5
1-5
1-5
I etapp
P 16. okt. - R 11. nov. 8.-9. klass Algebra
Algebra
Algebra
Mittetäielik ruutvõrrand
Sarnaste liikmete koondamine
Abivalemid - sulgude avamine
1-2
1-3
1
1-3
1-5
1-2
P 16. okt. - R 11. nov. 6.-7. klass Arvud
Arvutamine
Teljestik
Kümnendmurdude ümardamine
Harilike murdude liitmine ja lahutamine
Punktide märkimine arvkiirele - haril. murrud
1-3
1-3
1-3
1-5
1-4
1-5
E 17. okt. - T 15. nov. 4.-5. klass Arvud
Arvud
Teljestik
Naturaalarvude ümardamine
Naturaalarvude kirjutamine
Punktide märkimine arvkiirele - naturaalarvud
1-3
1-3
1-3
1-5
1-4
1-5
E 17. okt. - T 15. nov. 2.-3. klass Algebra
Arvud
Arvutamine
Tähe arvväärtuse leidmine
Naturaalarvude kirjutamine
Liitmine ja lahutamine
1-2
1
1-2
1-3
1-2
1-3
N 20. okt. - R 18. nov. 1. klass Arvud Naturaalarvude kirjutamine 1 1-2
N 20. okt. - R 18. nov Täiskasvanud
10.-12. klass
Arvutamine
Algebra
Mõõtmine
Arvu ruutjuur
Võrrandi lahendamine
Pikkusühikute teisendamine - kümnendmurrud
1-3
1-3
1-3
1-5
1-5
1-5

 • Kuni 1. klassini on Suurhallis igal etapil vaid üks ala.
  Katsete arv pole piiratud, kuid aega antakse 15 minutit, lisaks võimalus lõpetada oma pooleliolev katse!
  Kui rahvaspordi korrusel õnnestub esimese 10 minuti jooksul täita tippsportlase norm, siis võib võistleja
    * kas jätkata rahvasporditasemel
    * või sõita enne 15 minuti möödumist tippspordi korrusele ning tema ajalimiit suureneb 25 minutini.

 • Alates 2. klassist on igal etapil kolm ala.
  Arvesse läheb KAHE PAREMA ALA tulemuste aritmeetiline keskmine.
  Punasekarvaline ala on punaseks värvitud klassidele kohustuslik!
  Musta kirjaga kaunistatud klassid ja täiskasvanud ei pea punast ala tegema, kuid pole keelatud!
  Katsete arv pole piiratud, kuid aega antakse 25 minutit, lisaks võimalus lõpetada oma pooleliolev katse!
  Kui rahvaspordi korrusel õnnestub esimese 15 minuti jooksul täita tippsportlase norm, siis võib võistleja
    * kas jätkata rahvasporditasemel
    * või sõita enne 25 minuti möödumist tippspordi korrusele ning tema ajalimiit suureneb 35 minutini.

 • Kokku 4 etappi, individuaal-võistkondlikud.
 • Individuaalselt läheb igal võistlejal arvesse 2 paremat etappi 4-st võimalikust.
 • Kui Nuti-Mati linnaossa elama asunud õpilastest valdav enamus ka võistlustest osa võtab, siis võistleme 7-s piirkonnas:
    * Tallinn
    * Harjumaa
    * Põhja-Eesti - Jõgevamaa ja Virumaa
    * Kesk-Eesti - Järvamaa ja Viljandimaa
    * Tartumaa
    * Kagu-Eesti - Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa
    * Lääne-Eesti - Raplamaa, Läänemaa, Pärnumaa, Hiiumaa ja Saaremaa
   
  Iga piirkonna finaali (aprilli alguses) pääsevad tippspordi korrustel saavutatud tulemuste põhjal
    * iga võistlusklassi etapivõitjad
    * iga võistlusklassi 8-10 (1.kl. ja täiskasvanutest 4-6) parimat 2 parema etapi põhjal
    * lisaks iga võistlusklassi kuni 4 võistlejat reeglistiku lisa alusel (avaldatakse pärast II etappi).

 •  
 • Eesti II meistrivõistluste finaali (tippsport, aprilli lõpus) pääsevad:
    * iga võistlusklassi iga piirkonna finaali võitjad;
    * iga võistlusklassi 8-10 individuaalset paremat.

 •  
 • Eesti MV-ga samal ajal samas kohas toimuvale Nuti-Mati vabariiklikule rahvaspordipäevale
  kutsutakse 28 võistlejat
    * kes on osalenud neljal etapil
    * ja satuvad loosiga kahe erineva tasemega A-grupi või B-grupi koosseisu.

 •  
 • Igal võistkonnal läheb Eesti Karikavõistluste arvestusse 2 parima etapi kohapunktide summa
   RAHVASPORDIvõistlustel saab iga võistleja kohapunkte vastavalt sellele,
   mitu protsenti võistlejaist jääb vabariiklikus paremustabelis temast tahapoole!
   Kui näiteks I etapi 4.-5. klassi rahvaspordivõistlustel osaleb 500 õpilast, siis
    1.-5. kohale tulnud võistlejad saavad 99 kohapunkti,
    6.-10. k. 98 kohapunkti jne.
    Viimased 5% saavad kõik 5 kohapunkti.
  
   TIPPSPORDIvõistlustel aga vabariikliku paremustabeli järgi:
   -----------------------------------
   Koht Kohapunkte Kohapunkte
      kuni 1.kl. teised v-klassid
   ----------------------------------
    1.  250     250
    2.  240     240
    3.  233     233
    4.  228     228
    5.  223     224
    6.  218     221
    7.  214     218
    8.  210     216
    9.  206     214
    10.  203     212
    11.  200     210
    12.  197     208
    ...
    29.  146     174
    30.  143     172
    31.  140     170
    32.  138     169
    33.  136     168
    34.  134     167
    ...
    50.  102     151
    51.  100     150
    52.  98     149
    ...
    100.  2     101
    101.       100
    102.        99
    ...
    198.        3
    199.        2
    200.        1
  
   VÕISTKONNALE toovad igal etapil punkte 4-10 (olenevalt kooli suurusest)
   kõige rohkem kohapunkte saanud võistlejat.
  
   Kui näiteks võistleja Mati Maiustaja (8. kl.) saab tippvõistlusel 150. koha,
   teenib ta selle eest 51 kohapunkti.
  
   Kui sama Mati saab sama 150. koha ka 600 osalejaga rahvavõistlusel,
   teenib ta sealt aga 75 kohapunkti, sest 75% võistlejaist jääb tema selja taha.
   Seega on Mati panus võistkonda 75 punkti,
   juhul kui ta mahub oma (300 õpilasega) kooli (7) parima hulka.
  
   Võistkonnad võistlevad Eesti II karikafinaalis:
  
  1. Erikarikale:
   Täiskasvanute võistkonnad, kõrgkoolid, kutsekoolid, ...,
   puhtad gümnaasiumid
   - võistkonnas 4 liiget (finaalis võistleb 3)
  2. Maksikarikale: Suured koolid - koolis üle 400 õpilase
   - võistkonnas 10 liiget (finaalis võistleb 6)
  3. Midikarikale: Keskmised koolid - koolis 81 - 400 õpilast
   - võistkonnas 7 liiget (finaalis võistleb 4)
  4. Minikarikale: Väikesed koolid - koolis 80 või vähem õpilast
   - võistkonnas 4 liiget (finaalis võistleb 3)
                              
  Finaali pääseb igas grupis 4-6 paremat võistkonda.
  Arvesse lähevad ka eeletappidel kogutud kohapunktid, kuid finaalis kogutud kohapunktid kaaluvad 3-4 korda rohkem!

 •  
Nuti-Mati püüab oma Suurte Sõprade toel areneda nii laiuti kui ka pikuti, ikka kaugemale ja kõrgemale!
RAHVUSVAHELISTE KARIKAVÕISTLUSTE reeglistiku väljatöötamisest huvitatud õpetajatega võtame kontakti II etapi järel.
Andke, palun, oma huvist teada aadressil info(at)nutisport.eu